Certification & Awards

CIDB Perakuan Pendaftaran

CIDB Perakuan Pendaftaran

Fook Lai Construction & Development Sdn Bhd

CIDB Perakuan Pendaftaran

CIDB Perakuan Pendaftaran

Pembinaan Beratok Jaya Sdn Bhd

Certificate of Registration ISO 9001:2015

Certificate of Registration ISO 9001:2015

Fook Lai Construction & Development Sdn Bhd

Certificate of Registration ISO 9001:2015

Certificate of Registration ISO 9001:2015

Pembinaan Beratok Jaya Sdn Bhd

Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding - 1

Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding - 1

Fook Lai Construction & Development Sdn Bhd

Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding - 2

Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding - 2

Fook Lai Construction & Development Sdn Bhd

500,000 Man-Hours worked without Loss Time Injury Award

500,000 Man-Hours worked without Loss Time Injury Award

Fook Lai Construction & Development Sdn Bhd
(Tudan 275kV Substation Reconstruction Project)

500,000 Man-Hours worked without Loss Time Injury Award

500,000 Man-Hours worked without Loss Time Injury Award

Pusadin Sdn Bhd
(Tudan 275kV Substation Reconstruction Project)

500,000 Man-Hours worked without Loss Time Injury Award

500,000 Man-Hours worked without Loss Time Injury Award

Tujujaya Tenaga Sdn Bhd
(Tudan 275kV Substation Reconstruction Project)